Welcome to Goa at its romantic best!#GoaInTheRains Source: @dsouza.elmer #Goa #GoaInrains #Goamonsoon #Goamonsoons #GoaRain #monsoon #monsoons . . . Some random driving around in Goa . . . #nikond750 #travel #goatourism #goa #goadiaries #mygoa #bridge #rainydays #monsoon #rainy #


See it on Instagram